Search

Search Keyword saliba charles Total: 65 results found.

Search Again

Search Result

 1. Category: News/News
  Malti Aħjar bi Sforzi Żgħar! Charles Daniel Saliba, BDL 2012, pp. 88 ISBN: 978-99957-733377 Price: €7.75 Charles DanielSaliba has also launched his latest book on the Maltese language. ...
 2. Category: Authors/Authors
  ... (20.ix); 1989: ‘The Maltese presence in Australia’, Blacktown City Council Library, (25.vi); ‘It-triloġija York, Saliba, Nicholas-Borg’, TMHS, (25.iv); 1989-90: ‘In the mould of a new environment: ...
 3. Category: Reading/Iċċelebrajna
  ... kienx hawn il-kunfidenza ta’ llum. Terġa’ Felix kien iż-żgħir minntlett itfal tal-familja Saliba u Inez, kienet iż-żgħira minnfamilja ta’ tmien aħwa ħajjin, għax fir-realta’ kienu ħmistax, iżda sebgħa ...
 4. Category: Reading/Iċċelebrajna
  ... kuġinuh Dun Godwin Saliba, il-Furjana stess. Għal din l-okkażjoni ma għamlu l-ebda festin. Wara xi żmien, ommha staqsietu meta kellu l-ħsieb li jiżżewweġ lil bintha. Hu jirrakkonta li lemħilhom kalendarju ...
 5. Category: Reading/Iċċelebrajna
  ... Saliba, il-ġenituri tagħha kienu jippermettulha toħroġ weħidha għal passiġġata ta’ ftit ħin mal-għarus tagħha. L-għerusija ta’ Pawlu u Carmela ħadet tliet xhur. F’dan iż-żmien huma xtraw iċ-ċrieket ta’ ...

Search Again

Search Parameters
Search Only:

Page 4 of 4

Follow Us

Newsflash: