Ħsieb: Joseph Henry Abela

63. Meta?

altKliem li jinstemgħu sikwit hu ‘Għandi x’nagħmel. Ma nafx kif se nlaħħaq’. Malajr tħoss li żejjed, fin-nofs, xkiel u jogħla lqugħ bejn persuna u oħra.
 
Meta jinqala’ funeral, il-ħsieb imur u ta’ ħasra kif ma tajtx daqqa t’għajn, kif ma’ żortx u fik ikun hemm dik l-għafsa ta’ qalb li tlift ġrajja ta’ ħajja. Meta se nitgħallmu nqassmu u nfasslu u nlaħħqu man-nies, ħbieb, qraba?
 

62. Bdiet

altIl-ĦIN itektek u l-qamar jinbidel u b’hekk nagħrfu l-mixja sħiħa, bla waqfien tal-ħin. Bdiet ir-Rebbiegħa fil-jum 21 ta’ Marżu u kellna sħana u ħajja.
 
Neqsin mill-ilma għalkemm taf tagħmel f’daqqa. Nervi: Ikollok minnhom ħdejn is-siġra, qrib l-ilma, tħares lejn il-ħaxix, jew il-weraq tax-xtieli ?
 
Taf tħobb in-natura taf le: minnha trid u taf tieħu ħsiebha u taf le. Nibdew: kemm hemm ġonna fir-raħal tiegħek, fil-belt tiegħek, fl-irħajjel tiegħek ? Ma tafx ! Saqsi. Taf kemm-il darba mort u żort u qgħadt bilqiegħda? Aktarx mitluq ! Mur iżjed u ara u tkellem u ħaqqaqha. Dak il-ġnien, siġar, ilma, nixxiegħa hu l-għajn tas-saħħa, l-għarbiel tat-tinġis.
 

61. L-Oħra

altIl-Ħolqien ifittex bla heda l-imkien li jġibu f’sikktu u aktarx jieqaf meta jsibu.
 
Il-ġrajja donnha turi li l-mara: it-tarbija, it-tfajla, iż-żagħżugħa, ix-xiħa, l-armla tqieset żejda jew għodda wkoll bla leħen u bla ruħ.
 
Maż-żmien l-għarfien tal-mara beda ħiereġ u jingħaraf u bit-tbatija għallinqas fil-liġi. Il-LIĠI tajba u tgħin imma s-sħiħ jinsab fil-qalb.
   

60. Ruħ

altIt-tfal donnhom ma jgħejjew qatt:  jaqbżu, jiġġieldu, iridu u f’xi ħin jorqdu imma malli jqumu jerġgħu jibdew b’dik il-ħajja u qilla u ħerqa.
 
Hawn tertuqa li meta tara fis-swali, tnissel fik tqanqil ġewwieni, hawn kotba li kif taqrahom ituk saħħa barranija, jew poeżiji jew nies ikollhom dik id-daqqa, dak in-nar, dak ix-xrar li fik jixgħel dwal mitfija u tħossok u tibqa’ mhux l-istess.
 

59. Damdim

altBiex tirnexxi trid l-aħjar ambjent:  skiet, sħana, stonku mimli, moħħ mistrieħ, min iħobbok u b’hekk dak li tixtieq, twettaq, isir. Imma l-aħjar u l-aqwa ambjent hu dak li tinsab fih issa: storbju, paroli, nies li jfixklu u jagħmlulek il-ħsara.
 
Meta kiteb Carmelo Psaila Mons (Dun Karm) (1871-1961) Malta kellha taqlib politiku fit-tmexxija u ħareġ l-aqwa kitba. Meta kiteb Aleksandr Solzhenitsyn (1918-2008) kien mjassar, b’għassa fuqu fiċ-ċlampu u dlik u sirda u ċaflis, kiteb The Gulag Archipelago, 1918-1956: An Experiment in Literary Investigation, Books I-II.
 
Meta kiteb Erin Serracino Inglott (1904-1983) ġol-kenn fil-blat, bil-bombi neżlin. Meta ġie Sawlu, mgħammed Pawlu, fil-gżira fid-DAMDIM; baħar imqalleb li waddab lilu u l-ġifen tiegħu lejna u ħallielna l-wirt : it-twemmin! 
   

Page 3 of 15

Follow Us

Newsflash: