Dimech Poeta

Dimech Poeta

Mill-ħabs għall-eżilju
Price per Unit (piece):
€10.00
+
-

Code
9789993217336
ISBN
978-99932-17-33-6
Year
2014
Author
Cover
Hardback
Size
L 23.2 cm x W 15.5 cm
Pages
232 pages
Additional Note
with sleeve jacket
Weight
510 gr.
+
-

Daqskemm huma għanjiet mill-qalb ta' bniedem sensittiv, daqshekk ieħor il-poeżiji ta' Dimech huma għanjiet ta' klassi ta' nies maħkuma mil-interessi u l-kapriċċi ta' dawk li kienu qawwijin, setgħana u pprivileġġjati.

Huma għanjiet li jesprimu s-sentimenti tiegħu daqskemm dawk ta' klassi ta' nies maqbuda u mjassra f'sistema soċjali li kienet ħakmitilha ħajjitha, il-libertajiet tagħha, xogħolha, is-sentimenti u l-immaġinazzjoni tagħha. Huma għanjiet tar-ruħ poetika ta' Dimech daqskemm ta' klassi ta' nies imfaqqra psikoloġikament u materjalment; klassi li ħtiġilha tieħu r-responsabbiltà ta' xogħolha u ta' ħajjitha u, għaldaqstant, tkisser l-istritturi psikoloġiċi tal-oppressjoni, u teħles mill-madmad tal-jasar u l-ħakma li ħaqritha bihom.

-Jessica Micallef, 'Manwel Dimech: L-għannej tal-poplu mjassar.' 

(paġna 23)

Add comment


Security code
Refresh

Send cart to a friend

Your cart is empty

Follow Us

Newsflash: