News

The Maltese Village Festa - Book Launch

altOn 21 December 2016, Valletta 2018 Chairman Jason Micallef, the Hon. Dr Godfrey Farrugia MP and photographer Patrick J. Fenech addressed the press during the launch of BDL Publications' new book THE MALTESE VILLAGE FESTA - A Traditional Yearly Ritual. The event was held at the Malta Chamber of Commerce in Valletta.
 
See the book here: bit.ly/MalteseVillageFesta
 
altWith over 750 colour photographs and erudite texts, this publication takes the reader from the origins of the festa during medieval times, through to the present day. It also includes a fascinating collection of most of the statuary representations of patron saints of the titular and secondary feasts which are the focal point of these solemn religious celebrations.alt
 
 
Editor: Godfrey Farrugia
Authors: Paul Sant Cassia, Carmel Cassar, Vicki Ann Cremona, Jeremy Boissevain, Raymond Saliba, Jesmond Manicaro.
 
altThe book is now available from all leading stationers, bookshops and from BDL in San Ġwann (behind Junior's Toy Shop). 
 
Buy it online here: bit.ly/MalteseVillageFestaalt
 

The Future of Maltese folksong

altFor the vast majority of us, Maltese folk-singing (Għana) is at best a closed book, a genre which we cannot understand. At worst,it is a monotonous wail practiced in backward villages in the past, and  soon to disappear.  In past centuries in Malta, Casha reflects, 'Ghana  was an expression of the common people 'il-popolin'. It was the voice of the working classes and the peasant communities.  Għana was the voice and the expression of  the illiterate  masses and their way of protesting in their own vernacular.  Most importantly, Għana has always served to reflect the period in time in which it was sung'. He compares the practice of Għana in Malta with that of the medieval minstrel singing about the events of his time. 
Għana has been used  to draw attention to issues varying from petty squabbles to religious-political situation which had evolved  at various times in Malta. 
 
It has really never been the subject of serious discussion and analysis at an academic level. It is therefore refreshing to see this publication by Manuel Casha which invites us to have a new and unprejudiced  look  at what Għana really stands for. He himself states that he started to write this book 'with the intention of understanding the techniques, ethics, traditions and customs  of this music and the community that engages in it, as an outsider looking in', and he invites us to do likewise. It is not often that a book dedicated to Maltese folk singing (Għana) comes to hand, and for this we have to thank Manuel Casha who has strived hard for decades to ensure that this unique form of self-expression is not lost forever. As he says in his introduction, 'the soul and psyche of a nation are often embodied in its folkloric past'.
 

BOOK SALE AT VILLA MADAMA

Great books at unbeatable prices!!
 
Venue:  Villa Madama, Balzan (near San Anton Gardens)alt
 
Friday 29th April - Sunday 8th May from 10am - 9pm
 
A vast selection of children's books, adult fiction, melitensia, art books, cookery books, novels, reference, archaeology and much more!
   

The Pre-Siege Maps of Malta - Book Launch

altThe Malta Map Society will be launching the book The Pre-Siege Maps of Malta Second Century AD – 1564 on Tuesday 3 May 2016 at the Casino Maltese, Republic Street, Valletta at 6.30p.m.
 
The book embraces all the pre-Siege separate maps of Malta, whether manuscript or printed, as well as the appearance of Malta on the maps of the Mediterranean drawn by Ptolemy in the second century AD, to practically all the cartographers that came after him up to 1564.
 
This event is being organised with the support of the Alfred Mizzi Foundation, the Casino Maltese, and Book Distributors Limited, the publishers of the book.
 
It is open to the public. Copies of the book will be available during this evening at the special launch price of €40 instead of the normal price of €50.
   

Ix-Xatt tal-Isla…Kif niftakru jien

Għalkemm twelidt l-Isla, fi Strada S. Giuseppe, tgħammidt fil-knisja tal-Vitorja  fejn ukoll għamilt il-Preċett u dħalt għall-ewwel darba fl-iskola primarja tal-Isla, issa għaddew 75 sena minn meta jien irqadt l-Isla għall-aħħar darba.

Infatti xħin sebaħ il-11 ta’ Ġunju, 1940, ommi qajmitni bilwieqfa fuq is-sodda, libbsitni malajr waqt li kien jinstema’ sparar ta’ kanuni u, ma nafx kif u x’fatta sibt ruħi l-Mosta.  Kelli seba’ snin u issa kont bdejt ħajja ġdida  fil-Mosta.  Konna familja ta’ tmienja dakinhar.  Illum, s’issa, baqa’ jien biss minnhom għalkemm il-familja tagħna  llum tikkonsisti f’ħafna iżjed minn tmienja.

Għaddew tliet kwarti ta’ seklu, iżda l-Isla jien ma nsejthiex.  Infatti minn meta spiċċat il-gwerra sal-lum jiena bqajt inżurha regolarment u spiss.  Jiddispjaċini, imma, li jien l-Isla ma naf lil ħadd u fl-Isla, lili, ma jafni ħadd..  U allura nkun qisni ħuta barra mill-ilma.

   

Fuq il-Bank

'Dejjem hawn dawn, jieħdu t-te u l-pastizzi! Ara jgħidux li qed ibatu!’ qal bejnu u bejn ruħu s-Sur Benjamin, hu u ħiereġ mill-karozza pinna u tleqq bid-dawl tax-xemx fuqha li kien għadu kemm xtara xi ftit xhur ilu. ‘Naħseb ħaqqni karozza ġdida. Mhux il-ħin kollu naħdem jien, u nistinka? Ingawdi ftit jien għal darba, nista’! Mhux dejjem taraw x’ħa tivvintaw tal-ispejjeż int u t-tfal!’ kien jgħid lil martu waqt xi argument jaħraq wara ġurnata xogħol, minħabba li martu kienet toqgħod tilmenta miegħu li la hi u lanqas it-tfal ma kienu qed igawduh.
 
‘Dejjem tara x’ser taqbad dik,’ kien jaħseb hu u sejjer għall-uffiċini tal-kumpanija, li kien għadu kif espanda peress li beda jagħmel suċċess dan l-aħħar. Għadda sal-pjazza, kif kien jagħmel bħas-soltu f’nofsinhar, u bħal dejjem kien hemm Pietru u Fredu bilqiegħda fuq il-bank ta’ faċċata tal-ħanut tax-xorb. Sakemm kien ikun għall-kenn ta’ xi siġra waqt il-brejk biex jiekol dak li tkun ippreparatlu martu għax-xogħol, kien jedha jarahom iqumu wieħed imbagħad l-ieħor, u jaqsmu jixtru xi ħaġa oħra mill-ħanut ta’ faċċata biex jimlew żaqqhom, għalkemm bla dubju ta’ xejn it-tobba kienu kontra li dawn iż-żewġ pensjonanti jagħmlu minn kollox biex ikomplu jkabbru dik iż-żaqq qisha tanbur li kellhom! Fuq fommu kienet titqanqal tbissima meta jimmaġina kif id-Dottor Pace tal-pressjoni, b’għajnejh iżebbġu ’l hawn u ’l hinn sakemm isib fejn jipparkja qrib kemm jista’ jkun tal-ispiżerija u b’wiċċu dejjem ruxxan bin-nervi li kienu jqabbduh il-pazjenti li ma jisimgħux minnu, jibda jbiddel il-kuluri jekk jaqbadhom iqarmċu pastizz wara l-ieħor u xi qassata meta jkollhom aptit ibiddlu t-togħma.
   

Page 1 of 7

Blog

Follow Us

Newsflash: