Laqtiet

Periklu f’ħalq ta’ kukkudrill

altWrestler li tħobb tipperikola ħajjitha ma’ kull ġurnata li tgħaddi, billi ddaħħal rasha f’ħalq kukkudrill għal €4.92, qed tiġbed folol kbar ta’ nies f’zoo Tajlandiż. Il-ħarrieġ tagħha fil-Pattaya Crocodile Farm iwettaq l-istess att f’ħalq kukkudrill ieħor, maġenbha.
Bejniethom, bil-kuraġġ li juru meta jaffrontaw lill-kukkudrilli, jimpressjonaw lil udjenzi li jibqgħu mwerwrin meta jżuru l-wirja tar-rettili fiz-zoo.
 
Att minnhom juri lill-għalliem jiġri ġirja, jitkaxkar fl-art u jiġi wiċċ imb wiċċ mal-kukkudrill, waqt li jbusu fuq imnieħru, mingħajr ma jagħmel għalih. U biex ma tibqax lura, il-mara traqqad lill-kukkudrill l-ieħor permezz ta’ qasba tal-bamboo u mbagħad iddaħħal rasha bejn ix-xedaq miftuħ tal-annimal bi snien ippuntati u tal-biża’.
 

Karozzi ajruplani mis-sena d-dieħla

 altL-ewwel karozzi li jtiru se jibdew jinbiegħu lill-pubbliku mis-sena li ġejja. Id-ditta Terrafugia ħabbret li d-disinn tagħha – li f’parti hi karozza u f’parti oħra jet privat b’żewġ seats, erba’ roti u ġwinħajn li jingħalqu biex tkun tista’ tinsaq bħala karozza, se tkun għall-bejgħ dalwaqt.
 
Id-ditta, bil-bażi tagħha f’Massachusetts żvelat il-ħsibijiet tagħha għall-mudell TF-X, li se tkun żgħira biżżejjed li tidħol f’garaxx u ma jkollhiex ħtieġa ta’ mitjar biex tinqata’ mill-art.
 
 Il-karozza-ajruplan Transition se tkun tista’ tinsaq b’ħeffa ta’ madwar 70 mil fis-siegħa fit-triq, waqt li fl-ajru ttella’ 115-il mil. Hi ttir billi tuża tank ta’ 23 gallun fuel  tal-karozza u taħraq ħames glalen minnhom kull siegħa li tkun fl-ajru. Hu maħsub li fis-sewqan fit-triq, tagħmel 35 mil bil-gallun u għat-triq fiha wkoll ir-rear-wheel drive.
 
It-Transition hi mgħammra b’żewġ airbags u paraxut għall-karozza sħiħa.
 

L-ogħla kafè fid-dinja

altJingħad li dan it-tip ta’ kafè mibjugħ fil-ħanut Starbucks, hu l-aktar wieħed li jiswa flus. Fih 60 espresso shots u jiswa €41.20.
 
Is-Sexagintuple Vanilla Bean Mocha Frappuccino, li fih 128 uqija, kien ordnat fi Starbucks, Texas u aktarx li hu meqjus mill-kumpanija bħala li jżomm it-titlu tal-aktar xarba għolja li qatt kellhom għall-bejgħ.
 
Ix-xarba nxtrat minn klijent magħruf biss bħala Andrew, li qiegħed ir-ritratt tiegħu fuq Twitter, bit-tazza ġganteska bil-kafè u l-irċevuta li ħallas għalih.
   

Ferħana b’126 dixxendent

altMara ta’ 91 sena li kienet l-unika tarbija tal-familja tagħha, u li darba ħasbet ukoll li tidħol soru, issa tiftaħar li għandha 126 dixxendent.
 
Id-deċiżjoni aħħarija ta’ Peggy Koller li ma tidħolx f’kunvent wasslitha biex tiżżewweġ u saret omm ta’ 11-il tarbija.
 
Illum il-ġurnata, uliedha subien u bniet, il-proneputijiet (56) u l-proproneputijiet (59), kollha jgħidu li Peggy hi d-direttur soċjali tal-familja, li żżomm lil kulħadd infurmat b’kull ġrajja u ċelebrazzjoni tal-familja.
 

Karozza bla ħtieġa ta’ sewwieq

altIl-kumpanija Google dan l-aħħar ħabbret li se tibni karozza li tinstaq weħidha – u l-pjani huma li fi żmien sena ssir rivoluzzjoni sħiha fil-vetturi fit-triq.
 
Sergey Brin, ko-fundatur kixef din il-karozza, li se tkun mgħammra biss b’buttuna ta’ ‘suq’ u ‘ieqaf’ u tkun kapaċi ttella’ ħeffa sa 25 mil fis-siegħa.
 
Flok ma ħadmet fuq karozza li diġa’ tinsab fis-suq, il-kumpanija ġganteska bniet il-mudell tagħha u qed taħdem fuq madwar 100 prototip biex saritilhom il-prova. Il-ħsieb wara dawn il-karozzi hu li jneħħu l-uġigħ ta’ ras minn fuq is-sewwieqa.
 
Id-disinn tal-karozza hu ta’ wiċċ ħabib, biex in-nies ma taqtax qalbha u taċċetta din it-teknoloġija ġdida. 
   

Irmied uman fil-‘bullets’

altF’pajjiżi fejn il-kremazzjoni (il-ħruq tal-katavri flok dfin) hu komuni ferm, issa qed jingħata tifsira ġdida għall-familjari tal-mejjet.
 
Idea li żgur tingħoġob minn dawk li jħobbu l-armi tan-nar, hi dik ta’ kumpanija Amerikana li qed toffri li tissiġilla l-irmied tal-familjari f’bullets.
 
Il-kumpanija Holy Smoke (Duħħan Qaddis) tinsab f’Alabama u hi mmexxija minn Clem Parnell u Thad Holmes. Meta huma jippriservaw l-irmied fil-bullets, jagħtuhom lill-klijenti f’kaxxa speċjali ta’ preżentazzjoni. Iżda għal min ikun irid, huma jħalltu l-irmied ma’ splussiv u jwasslu lill-klijent fi vjaġġ, fejn ikun jista’ jispara xi wħud mill-bullets.
 

Ħidmet Alla f’ċirkustanzi misterjużi

altPaulo u Felipe Lizama miċ-Ċile huma aħwa, tewmin u saċerdoti. Lil ommhom kien intqalilha biex tabortixxi, iżda rrifjutat. Meta kienet tqila, it-tabib tagħha qalilha li kellha tarbija waħda, iżda b’diformitajiet. Minflok, twieldu żewġ subien, u ssostni li kien imnalla li dakinhar kienet wieġbet: “Naċċetta kulma jibgħatli Alla.”
 
L-aħwa tewmin jgħidu li d-determinazzjoni ta’ ommhom li tipproteġihom mill-parir tat-tobba biex tabortihom, għenithom fil-vokazzjoni tagħhom għas-saċerdozju. “Kif nista’ ma niddefendix lil Alla tal-ħajja?” qal Fr. Paulo Lizama. “Din il-ġrajja saħħitli l-vokazzjoni tiegħi u tatni vitalità speċifika u b’hekk kont kapaċi nagħti lili nnifsi għal dak li nemmen fih.”
   

Page 5 of 18

Laqtiet

Follow Us

Newsflash: