Laqtiet

Rekord fl-età ta’ 104

altNannu li qatta’ ħajtu ‘jagħmel li jrid u jixtieq’, kiser rekord Ewropew wara li temm ġirja ta’ 100 metru f’ħin ta’ 32.79 sekonda. Dan għamlu fl-età venerabbli ta’ 104. Stanislaw Kowalski, li twieled fl-1910, sar l-ixjeħ persuna fl-Ewropa li ġera tellieqa ta’ 100 metru. Permezz t’hekk kiser ir-rekord li kien stabbilixxa qablu, raġel ieħor ta’ 96 sena.
 
Stanislaw, minn Swidnica, il-Polonja, temm it-tellieqa ta’ dawk li għalqu mitt sena. Hu kien liebes flokk isfar, bin-numru 104 fuqu. Minkejja li qatt ma kiseb taħriġ professjonali, kiser ir-rekord ta’ qablu b’34 sekonda. Hu jsostni li baqa’ b’saħħtu għax minn dejjem għamel li ried u qatt ma mar għand it-tobba.
 

Sejba u aktar għarfien fuq il-Wari

altArkeologi fl-Amerika t’Isfel, dan l-aħħar sabu qabar mhux mimsus li jagħti dawl fuq iċ-ċivilizzazzjoni qadima u misterjuża tal-Wari. Dan wara li kixfu l-iġsma mummifikati  ta’ tliet irġejjen, qrib teżori tad-deheb u sagrifiċċji makabri umani.
 
It-tempju tal-mejtin, li għandu 1,200 sena, nstab fis-sit El Castillo de Huarmey, erba’ sigħat bogħod bil-karozza fin-naħa ta’ fuq tal-kapitali Peruvjana, Lima.
 
altDan il-qabar jagħti minjiera ta’ informazzjoni fuq l-imperu enigmatiku tal-Wari, li ħakmu ’l-Andes ħafna qabel is-suċċessuri magħrufin tagħhom, magħrufin bħala l-Incas.
 
Milosz Giersz, arkeologu ewlieni fit-tim Pollakk-Peruvjan qal li: “għall-ewwel darba fl-istorja tal-arkeoloġija fil-Peru’, sibna qabar imperjali, li jmur lura għall-imperu u l-kultura tal-Wari.”
 

Qattus spjun li nqatel mal-ewwel prova

altId-darba li ġejja, meta tkun se tmelles qattus għar-raqda ta’ wara nofsinhar, oqgħod attent li ma jkunx se jisraqlek xi sigrieti li jkollok. Almenu dan kien dak li fis-snin sittin, is-CIA kienet qed tittama li tagħmel, meta ħasbet li lill-qtates iddawwarhom fi spjuni.
 
Bħala parti minn esperiment klandestin, magħruf bħala Operation Acoustic Kitty, veterinarju tqabbad jimpjanta microchip fil-kanal ta’ widna ta’ qattus u transmitter ċkejken fil-kranju tal-annimal, biex il-fil tal-antenna jinħeba fis-suf twil u abjad tiegħu.
 
Il-pjan kien biex il-qattus jagħmilha ta’ aġent sigriet u jkun kapaċi jikxef il-pjani tal-uffiċjali Russi u jispjunalhom il-konverżazzjonijiet privati tagħhom, sempliċiment billi jkun maġenbhom.
   

Klieb ta’ lewn aħdar ċar

altSpanjola li trabbi l-klieb baqgħet ixxukkjata meta tnejn mill-klieb li twildulha kellhom lewn aħdar ċar.
 
Aida Vallelado, ta’ 27 sena, qalet li ma setgħetx temmen dak li rat. Iż-żewġt iklieb ma kinux b'saħħithom wisq ħdejn il-boton l-ieħor. Kelba minnhom mietet ftit wara li twieldet, iżda l-ieħor għadu ħaj, għalkemm mhux wisq fuq tiegħu. Vallelado ħasbet li dawn iż-żewġt iklieb tħammġu b’xi mod u għalhekk ippruvat tnaddafhom, iżda l-kulur ma riedx jerħi. Għalhekk irrealizzat li kien il-lewn ta’ sufhom.
 
altHi u missierha, li jrabbu l-klieb tal-kaċċa f’Laguna de Duero, bdew jirreferu għal dawn il-klieb bħala Hulk, għalkemm qatt ma setgħu jirrabjawhom. Issa li l-kelba mietet baqa’ l-kelb, li wara twelidu beda jitlef il-kulur li twieled bih. Il-veterinarju Daniel Valverde qed jistudja l-kawża tal-mewt tal-kelba u l-kulur mhux tas-soltu li twieldu bih. Hu qal li qatt ma kien hemm twelid bħal dan fi Spanja. Qed jagħmel it-testijiet viroloġiċi u batterjoloġiċi biex jipprova jsib tweġiba.
 
Madankollu qed jingħad li ż-żewġt iklieb Spanjoli mhumiex l-ewwel klieb li ġew rappurtati b’kulur ħadrani. Fl-2012 kien rappurtat li twieled kelb tar-razza Labrador fi Clayon-le-Moors, f’Lancashire.
 
 

Karru ċkejken għal qażquż imweġġa'

altQażquż ċkejken li kiser il-pelvis meta ommu waqgħet fuqu, sarlu karru biex jgħinu jibqa’ jimxi waqt li jfiq.
 
Il-qażquż, bl-isem ta’ Leon Trotsky kellu ġimagħtejn biss meta ommu tfixklet fih, waqgħet fuqu u kisritlu l-pelvis, b’konsegwenza li ma setax jimxi aktar. Iżda ruħ tajba ħadet lill-annimal ferut fil-Missjoni Edgar; altSantwarju tal-annimali li ma jaħdimx għall-qligħ, f’Kilmore, l-Awstralja, fejn minkejja l-feriti tiegħu, Leon qed jagħmel progress kontinwu u jingħata l-kura.
 
Iżda peress li l-qażquż għadu ċkejken ħafna u l-għadam tiegħu hu rqiq, l-attenzjoni fuqu kellha tkun studjata sew. Barra minn hekk inħadem l-iżgħar karru li qatt inħadem, biex ma joħloqlux toqol fuq idejh.
 
   

Operazzjoni fuq ors

altLil ors ta’ 19-il sena, bl-isem ta’ Mango, ftit żmien ilu saritlu operazzjoni  ta’ slip disc f’Iżrael, peress li minħabba l-uġigħ li kellu, ma setax iċaqlaq saqajh ta’ wara. Ħaddiema taz-zoo ndunaw li l-ors kannella Sirjan, ta’ 550 libbra, kellu problema meta rawh miexi b’mod stramb.
 
It-tabib Merav Shamir, li mexxa l-operazzjoni, qal: “Kien fi stat akut. Għall-bidu ma setax iċaqlaq siequ ta’ wara tal-lemin u f’temp ta’ jumejn spiċċa paralizzat minn saqajh it-tnejn.” X-ray li saret fuq l-ors uriet li kellu xi ħsara fl-ispina. Għalhekk, il-veterinarji qaxxrulu parti mis-suf ta’ dahru, waqt li tawh il-loppju biex ilestuh għall-operazzjoni. Qegħdulu rasu mistrieħa fuq imħadda miksija f’borża tal-plastik u qabbdulu pajp ma’ altħalqu. Anki rabtulu ċ-ċinga tal-apparat tal-pressjoni, ma’ idu l-leminija. Waqt li proċeduri simili mhumiex komuni fuq annimali oħra fiċ-Ċentru Zooloġiku ta’ Ramat Gan, din kienet l-ewwel waħda lil qatt saret fuq ors. 
 

Studju fuq l-eqdem statwa kbira fid-dinja

altXjenzjati fil-Ġermanja jinsabu qrib li jsibu d-data ta’ statwa antika tal-injam li skont huma fiha marki għal kodiċi sigrieti miktuba madwar 9,500 sena ilu – aktarx l-eqdem oġġett tax-xorti tiegħu, li nsibu fuq il-pjaneta. L-idolu tal-biża’ Shigir hu darbtejn eqdem mill-piramidi tal-Eġittu u kien imħares bħal kieku kien f’kapsula taż-żmien, fit-truf tal-Punent tas-Siberja. 
 
Issa, esperti Russi jgħidu li dan l-oġġett qadim fih kodifikazzjoni fuq il-ħolqien tad-dinja – li qed jitiqies bħala messaġġ għall-bniedem modern minn dawk tal-era Mesolitika ta’ żmien il-Ħaġar. Ix-xjenzjati Ġermaniżi issa jinsabu qrib li jagħtu d-data preċiża ta’ din l-istatwa, li hi artefatt mill-aqwa, u r-riżultati se jkunu magħrufa bejn Frar u Marzu li ġej.
   

Page 4 of 19

Laqtiet

Follow Us

Newsflash: