Qalb ta' Omm

Qalb ta' Omm

Price per Unit (piece):
€8.95
Availability


Code
978999572016
ISBN
978-99957-20-04-9
Year
2008
Author
Cover
Paperback
Size
A5
Pages
230 pages
Weight
384 gr.

Wiehed mir-rumanzi ta' Carolina Invernizio; wiehed mir-rumanzi tal-letteratura popolari Taljana tas-seklu dsatax. Dan ir-rumanz kien gie ppubblikat l-ewwel darba fl-1897. Originarjament, Invernizio kienet xandritu f'zewg volumi. Imma mbaghad, fl-1914, kienet regghet kitbitu u ppubblikatu f'volum wiehed, kif qieghed ikun ippubblikat illum, f'edizzjoni bil-Malti, traduzzjoni ta' Charles Abela Mizzi-kittieb maghruf sewwa fost ix-xandara Maltin specjalment mas-semmiegha tar-radju.Qalb ta' Omm Invernizio kienet kitbitu fl-ewwel snin tal-kitbiet taghha. Fih tizwiq ta' mhabba, harsien il-gieh, fedelta', u safa. L-ghadu ta' dawn il-virtujiet huwa ppersonifikat fl-irgiel u n-nisa mcappsin bil-mibeghda, li niltaqghu maghhom jikkonfoffaw u jippjanaw tpattija u vendikazzjonijiet f'dan ir-rumanz mill-isbah, li l-ghajn ta' xemx tieghu hija Marcella -mara mizzewga u omm safja. Hi li batiet, garrbet, bkiet u …

Add comment


Security code
Refresh

Send cart to a friend

Your cart is empty

Follow Us

Newsflash: