Sottomissjonijiet ta' manuskritti

Jekk jogħġbok, segwi dawn il-linji gwida jekk tixtieq tissottometti l-manuskritt tiegħek sabiex jiġi kkunsidrat għall-pubblikazzjoni. Pubblikazzjonijiet li jistgħu jiġu sottomessi jinkludu rumanzi, novelli, Melitensia, kotba għat-tfal, dizzjunarji, kotba akkademiċi, textbooks u workbooks.

 1. Ibagħtu sinossi tal-manuskritt/xogħol li tixtieq tippubblika flimkien mal-ewwel tliet kapitli tiegħu. F’każ ta’ pubblikazzjoni ta’ inqas minn 40,000 kelma nkunu neħtieġu l-manuskritt kollu. Dan japplika wkoll għal kotba tat-tfal li jinkludu illustrazzjonijiet jew ritratti.

 2. Nitolbukom tagħtuna bejn 3 u 5 xhur miż-żmien li tissottomettu x-xogħol tagħkom sabiex ngħarbluh u nevalwawh u nkellmukom lura.   

 3. Ix-xogħlijiet għandhom jintbagħtu lill-editur fuq dan l-indirizz - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  Tistgħu wkoll tgħaddulna kopja stampata f’dan l-indirizz -
  Book Distributors Limited, 13, Giorgio Preca Street, San Ġwann.
  (kopji stampati li nirċievu ma jingħatawx lura)

 4. Nitolbukom tibagħtulna wkoll kumment dwar is-siwi u l-valur edukattiv, kulturali, akkademiku jew letterarju ta’ dan ix-xogħol sabiex jiġi kkunsidrat għall-pubblikazzjoni.

 5. Il-proċess kollu tal-pubblikazzjoni, (issettjar tat-test, disinn tal-qoxra, u l-bqija), isir b’konsultazzjoni mal-awtur għalkemm id-deċiżjoni finali tkun tal-pubblikatur.  

 6. Is-sottomissjonijiet kollha jkunu trattati bl-akbar kunfidenzjalità.

Noffru wkoll servizzi ta’ ssettjar ta’ kotba, iddisinjar, qari tal-provi, għal min ikun irid jagħmel pubblikazzjoni tiegħu.

Grazzi.

 

Follow Us

Newsflash: